Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc

Việc ứng dụng công nghệ Blockchain cho TXNG để vận hành đơn giản, dễ hiểu, công nghệ này giúp gia tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ thương hiệu bằng cách công khai, minh bạch hành tr&ig...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website