Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về  tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; Quy...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp

Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 690/TTg-KGVX yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính s&a...
Ngày: 11 tháng trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website