Ngày 02/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương c&u...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ IV và hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lầ...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Sáng 30/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trao đổi về hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó c&oac...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
      Ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lấy làm "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới". Mỗi năm, WIPO lại lựa...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Trong những năm gần đây, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng chung của toàn xã hội. Tại vùng đồng bào dân tộc...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Quá trình triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nhất là sau một năm thực hiện Đề án theo Quyết định số 06/QĐ-TTg đã bộc lộ một số hạn chế, bất...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Việc xây dựng Đề án Chuyển đổi số...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo mở và Doanh nhân công nghệ (OITI) c&ug...
Ngày: 10 tháng trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website