Ngày đăng: Thứ hai, 20/02/2023
Xem với cỡ chữ

Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ năm 2023

      Ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lấy làm "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới". Mỗi năm, WIPO lại lựa chọn một chủ đề riêng cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm 2023, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là "Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu và sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ.

Hình ảnh chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023

     Thực hiện nội dung Công văn số 409/SHTT-NĐHT ngày 06/02/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023. Nhằm hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2023 do Cục Sở hữu trí tuệ phát động, ngày 09/02/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang (cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh) đã có văn bản số 123/KHCN-QLCKH, CNg gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ngành thuộc tỉnh phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng NgàySở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 đến rộng rãi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ đóng trên địa bàn.

     Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Hãy hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động SHTT và giải phóng sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn.

Hoàng Việt - TTUD

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website