Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo và xin ý kiến rộng rãi về Luật Sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Theo B...
Ngày: 3 năm trước | Xem tiếp
Số thông báo 2021.6.3.01 Tên thông báo Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghi...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
  Ngày 21/6/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy đ...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/12/2021 tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Đ...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO LÃNH ĐẠO, VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM ỨNG DỤNG. Xem tại đây!Thong bao phan cong nhiem vu TTUD.pdf
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Ngày 20/4, tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và C&oc...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
10 năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả, đóng g...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Trong điều kiện hiện nay, nhu cầu về sản phẩm sạch ngày càng được người tiêu dùng quan tâm chú trọng, việc xây dựng các mô hình sản xu...
Ngày: 11 tháng trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website