Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường UBND xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Ứng dụng...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Chiều ngày 15/07/2021 tại hộ gia đình Ông Lê Văn Hoan, thôn 7 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ k...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Chiều ngày 13/8/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Dự án khoa học cấp tỉnh “Tu...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Chiều ngày 20/8/2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, ng...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Sáng ngày 23-9, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài khoa học x...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Sáng ngày 29/10/2021, tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tổ chức họp đánh giá, n...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Sáng ngày 17/12/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website