Ngày 01/02/2023 Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTCCT triển khai Cuộc thi sáng tạo dà...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về  tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về ph&ograv...
Ngày: 11 tháng trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website