Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngải

Hình ảnh: minh hoạ Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc được áp dụng theo một số tiêu chuẩn kỹ thuật của quy trình GACP - WH0: Quy trình chăm sóc (QT06 - GACP - WH0, 2003). Với đặc điểm đất trồ...
Ngày: 9 tháng trước | Xem tiếp

Thực trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi hiện nay

Hình ảnh: sưu tầm theo https://thiennguyen.net.vn/ Hiện nay, việc sử dụng rộng rãi kháng sinh trong chăn nuôi ở nước ta làm gia tăng sự hiện diện của các vi khuẩn kháng thuốc. Bên cạnh đ&o...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website