Hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, nông dân đa số vẫn có thói quen sử dụng phân vô cơ (phân hoá học) do một số mặt tích cực củ...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Hình ảnh: sưu tầm theo https://thiennguyen.net.vn/ Hiện nay, việc sử dụng rộng rãi kháng sinh trong chăn nuôi ở nước ta làm gia tăng sự hiện diện của cá...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website