Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm th...
Ngày: 3 năm trước | Xem tiếp
Nghị quyết số 36-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030. Nguồn: baotuyenquang.com.vn
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành theo Quyết định số 1158/Q...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Ngày 05/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025....
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
        Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, ngày 29/9/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuy&...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc V...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Ngày 13/7/2022 Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ phối hợp tổ chức Chương trình: "Hành trì...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Ngày 21/4/2022 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia c...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022). Tạp chí Tuy&e...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website