Ngày đăng: Thứ năm, 01/06/2023
Xem với cỡ chữ

Hoạt động Kiểm định tháng 05/2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc quy định ví trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm định Phương tiện đo tháng 05/2023 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã thực hiện kiểm định được tổng cộng 166 phương tiện đo, trong đó:

-  Cột đo xăng dầu: 30 vòi bơm của 06 đơn vị.

- Cân kỹ thuật: 09 cái của 07 cửa hàng kinh doanh vàng bạc; cân thông dụng: 05 cái của hệ thống siêu thị Winmart.

- Đo điện trở tiếp đất: 17 hệ thống của 06 cửa hàng xăng dầu, 11 công trình xây dựng và kho bãi..

- Công tơ điện: 105 cái công tơ điện tử 1 pha của Điện lực Chiêm Hoá.

Các phương tiện đo đều đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường và đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định.                                                             

                

   Kiểm định viên của Trung tâm kiểm cân tại hệ thống siêu thị Vinmart Tuyên Quang

Hoạt động kiểm định trong tháng 5 vừa qua của Trung tâm là công tác được thực hiện thường xuyên hàng năm, đây là một hoạt động rất thiết thực vừa tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng các quy định pháp luật về đo lường; góp phần ngăn ngừa các hành vi gian lận về đo lường, tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng.

BBT - TTUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website