Ngày đăng: Thứ sáu, 28/07/2023
Xem với cỡ chữ

Kiểm định lưu động cân thông dụng đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Theo kế hoạch công tác năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang, ngày 27/7 Trung tâm đã phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng huyện Chiêm Hoá, Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc và Ban quản lý chợ Trung tâm thực hiện kiểm định lưu động cân thông dụng tại Chợ trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá.

Kiểm định viên tiến hành kiểm định cân thông dụng tại chợ trung tâm, thị trấn Vĩnh Lộc – Chiêm Hoá

Để đảm bảo tính chính xác, toàn bộ cân thông dụng của các hộ kinh doanh, tiểu thương trong chợ sẽ được kiểm định theo đúng quy định, phải được kiểm định hàng năm (có loại một năm một lần, có loại hai năm một lần). Quá trình thực hiện, kiểm định viên vừa tiến hành kiểm định, vừa tuyên truyền cho người dân về quy định của pháp luật trong hoạt động đo lường để chấp hành.

Kiểm định viên tuyên truyền đến các hộ kinh doanh và tiểu thương trong Chợ

Hoạt động thiết thực này đã được các hộ kinh doanh, tiểu thương và Ban quản lý chợ đồng tình hưởng ứng phối hợp. Hầu hết các hộ kinh doanh đều tự giác mang cân đến điểm tập trung để tiến hành kiểm định. Đối với các cân đạt yêu cầu sẽ được dán tem, dấu chì kiểm định và cấp giấy chứng nhận. Những cân không đạt, kiểm định viên của Trung tâm sẽ thông báo với Ban Quản lý chợ và đề nghị người dân không sử dụng trong việc mua bán trao đổi hàng hóa.

Qua việc kiểm định lưu động cân thông dụng đã giúp các hộ kinh doanh, tiểu thương có nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Từ đó tạo sự công bằng giữa người bán và người mua, góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận về đo lường trong sản xuất – kinh doanh, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật về đo lường trên địa bàn tỉnh.

BBT - TTUD

 

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website