Ngày đăng: Thứ hai, 06/02/2023
Xem với cỡ chữ

Hoạt động Kiểm định tháng 01/2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang.

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định ví trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm định Phương tiện đo tháng 01/2023, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã thực hiện kiểm định được tổng cộng 16 phương tiện đo, trong đó:

- Cột đo xăng dầu: 05 vòi bơm của 02 đơn vị.

- Cân kỹ thuật: 03 cái của 02 cửa hàng kinh doanh vàng bạc.

- Cân thông dụng: 01 cái của 01 hộ kinh doanh.

- Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét: 07 hệ thống của 01 cửa hàng xăng dầu và 06 đơn vị.

Các phương tiện đo đều đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường và đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định và phiếu kết quả đo (đối với hệ thống chống sét).

 

   

Kiểm định viên của Trung tâm đo kiểm tra hệ thống chống sét tại cây xăng.

 

Hoạt động kiểm định trong tháng 01/2023 vừa qua của Trung tâm với mục đích xác nhận phương tiện đo phù hợp với các yêu cầu quy định, xác nhận tính hợp pháp của phương tiện đo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong giao dịch. Đảm bảo công bằng, an toàn cho sức khỏe con người thông qua việc sử dụng các phương tiện đo đúng đắn, chính xác.

BBT - TTUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website