Ngày đăng: Thứ tư, 01/03/2023
Xem với cỡ chữ

Hoạt động Kiểm định tháng 02/2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Hoạt động Kiểm định tháng 02/2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang.

          Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc quy định ví trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang;Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm định Phương tiện đo tháng 02/2023 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã thực hiện kiểm định được tổng cộng 84 phương tiện đo, trong đó:

        - Cột đo xăng dầu: 16 vòi bơm của 04 đơn vị.

        - Cân kỹ thuật: 02 cái của hệ thống siêu thị Winmart và phòng kỹ thuật hình sự - công an tỉnh Tuyên Quang.

        - Cân thông dụng: 02 cái của Bưu điện huyện Sơn Dương.

        - Taximet: 57 cái của Công ty TNHH Mai Linh Tuyên Quang và chi nhánh Hợp tác xã Hoà Bình Xanh tại Tuyên Quang.

       - Đo điện trở tiếp đất 07 hệ thống: Chi cục dự trữ Nhà nước Tuyên Quang; Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; BHXH thành phố Tuyên Quang; BHXH tỉnh Tuyên Quang và 03 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

          Các phương tiện đo đều đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường và đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

   Kiểm định viên của Trung tâm kiểm Taximet cho hãng taxi Mai Linh

            Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định của Trung tâm, cũng như công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2 nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các hãng taxi về trách nhiệm trong việc bảo quản các chứng chỉ kiểm định taximet trong sử dụng (tem, dấu và giấy chứng nhận kiểm định). Giá trị kiểm định của taximet sẽ không còn hiệu lực khi chứng chỉ kiểm định bị hư hỏng hoặc bị tác động làm ảnh hưởng đến kết quả đo nhằm ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm các quy định về đo lường trong quá trình sử dụng phương tiện đo. Việc kiểm định taximet gắn trên xe taxi nhằm nâng cao tính chính xác của phương tiện đo, góp phần đảm bảo sự minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở kinh doanh taxi trên địa bàn tỉnh; mặt khác đã tạo sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ taxi, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

BBT - TTUD

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website