Ngày đăng: Thứ năm, 29/02/2024
Xem với cỡ chữ

Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2024 sẽ được tổ chức ngày 15/3 tại Hà Nội

Nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) của các địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo, Bộ KH&CN sẽ tổ chức “Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024” vào ngày 15/3/2024 tại Hà Nội.
 
Chương trình có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh/thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN; Giám đốc 63 Sở KH&CN của các tỉnh, thành phố; các cán bộ quản lý công tác ở các địa phương của các Sở KH&CN cùng đại diện một số doanh nghiệp và nhà khoa học. 
 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang chủ trì buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN toàn quốc năm 2024.
Tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN toàn quốc năm 2024 diễn ra ngày 28/2/2024 tại Hà Nội, đại diện Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, Bộ KH&CN cho biết, các báo cáo chuyên đề của Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề như: Sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN 2013; Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; Giải pháp triển khai Kế hoạch năm 2024 và một số điểm lưu ý trong xây dựng Kế hoạch 2025 của ngành; tình hình triển khai các Chương trình KH&CN quốc gia; huy động nguồn lực cho phát triển KH&CN ở các địa phương; Hướng dẫn triển khai chức năng quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo...
 
Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN toàn quốc năm 2024 của Bộ KH&CN.
Điểm đặc biệt của Hội nghị năm nay là tổ chức tọa đàm trao đổi, thảo luận, nhằm đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các Sở KH&CN với các lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo Bộ. Các kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động KH,CN&ĐMST của các địa phương sẽ được đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ giải đáp. Đây là dịp để toàn ngành tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong Bộ KH&CN với các Sở KH&CN, giữa các địa phương với nhau cùng hướng tới mục tiêu chung nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, thúc đẩy KH,CN&ĐMST đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. 
Kết luận buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức Hội nghị, đồng thời chỉ đạo Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ tổ chức Hội nghị một cách hiệu quả, tập trung vào các nội dung như: nêu bật được các kết quả hoạt động KH&CN ở các địa phương; giải đáp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các địa phương; đóng góp của các địa phương trong công tác xây dựng chính sách pháp luật của Bộ thời gian tới…
 

 

Nguồn: most.gov.vn

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website