Ngày đăng: Thứ sáu, 01/03/2024
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi “Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại tỉnh Tuyên Quang”.

Chiều 29-2, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi “Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại tỉnh Tuyên Quang”.

  

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu dự án

Dự án do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Minh Huy chủ trì thực hiện, Ông Nguyễn Ngọc Giang làm chủ nhiệm. Dự án được triển khai từ tháng 03/2021 đến tháng 02/2024 với mục tiêu làm chủ các quy trình kỹ thuật: chăm sóc, nuôi dưỡng dê con theo mẹ; quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng hậu bị, sinh sản, dê thịt thương phẩm; chọn giống, chọn phối và ghép đôi giao phối dê giống; điều trị và phòng bệnh cho dê; làm chuồng trại cho dê. Qua 36 tháng triển khai dự án đã xây dựng 1 mô hình sản xuất dê lai tập trung; 2 mô hình chăn nuôi dê lai thương phẩm phân tán; 1 mô hình trồng cỏ thâm canh làm thức ăn cho dê. Kết quả sau 3 năm, từ 400 con dê cái cỏ và 30 con dê đực lai Boer đã sinh sản được hơn 1.200 dê con. Dê lai F1 Boer - dê cỏ có trọng lượng cao hơn dê cỏ 40% trong cùng thời gian nuôi; dê lai có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh. Đồng thời, xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi nhân giống dê lai và nuôi dê thương phẩm; đào tạo các kỹ thuật viên, tập huấn cho người dân nắm vững quy trình sinh sản và nuôi thương phẩm.

 

Dự án được Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá cao. Các thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến, đề nghị đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ dự án trình Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá, nghiệm thu.

BBT - TTUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu đề tài

 

       

 

 

 

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website