Ngày đăng: Thứ bảy, 30/12/2023
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất một số giống cây trồng thảo dược (Lúa tím, lúa đen và lạc đen) tại tỉnh Tuyên Quang”.

Chiều ngày 29/12, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất một số giống cây trồng thảo dược (Lúa tím, lúa đen và lạc đen) tại tỉnh Tuyên Quang”.

 

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu đề tài

Đề tài do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, Thạc sỹ Vũ Văn Dũng, nghiên cứu viên chính làm chủ nhiệm. Đề tài được triển khai từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023 với nội dung, quy mô: Tuyển chọn và phát triển một số giống cây trồng thảo dược (lúa tím, lúa đen, lạc đen) có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện canh tác của tỉnh Tuyên Quang đề xuất bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh.

 Qua 24 tháng triển khai đề tài đã lựa chọn được 02 giống lúa thảo dược (Thảo cầm 5 và ĐH9) và 01 giống lạc đen (CNC1) cho năng suất khá, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt, có lợi cho sức khoẻ  đề xuất với địa phương bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng đặc sản chất lượng cao của tỉnh Tuyên Quang, góp phần hiện thực hoá Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đề tài được Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá xếp loại Khá./.  

Khánh Vân - TTUD

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website