Ngày đăng: Thứ năm, 11/01/2024
Xem với cỡ chữ

NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Chiều 10-1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành Khoa học và Công nghệ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Năm 2023, ngành Khoa học và Công nghệ trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp trọng tâm nhằm phát triển khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngành đã tham mưu, triển khai 64 đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Các đề tài, dự án tập trung vào việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, các sản phẩm chủ lực, đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế du lịch, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

Trong năm 2023, toàn tỉnh có 16 hàng hóa, dịch vụ được cấp Văn bằng bảo hộ, nâng tổng sản phẩm, dịch vụ của tỉnh được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là 307. Trong đó trên 70 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản; 4 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, gồm: Cam sành Hàm Yên, Bưởi Soi Hà, Chè Shan tuyết Na Hang và Rượu ngô men lá Na Hang. 

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, đại diện UBND các huyện đã ​​thảo luận, phân tích làm rõ thêm kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; các cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ; triển khai các hoạt động trong lĩnh vực về quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng…

Trong năm 2024, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục triển khai, quản lý chặt chẽ các đề tài, dự án thực hiện đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 Đồng thời hướng dẫn các đơn vị, cá nhân về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân nhân rộng kết quả của các đề tài, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh; duy trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghệ và thị trường công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn, tiêu chuẩn đo lường chất lượng…

 

Nguồn: Báo Tuyên Quang Online

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website