Ngày đăng: Chủ nhật, 19/02/2023
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu cấp tỉnh dự án ương nuôi giống và thương phẩm cá Chình Hoa.

Chiều ngày 18/02, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và thương phẩm cá Chình Hoa (Anguilla marmorrata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại hồ thuỷ điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu dự án

Dự án do Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Nhật Nam chủ trì, Bà Trương Thị Hoài Linh làm chủ nhiệm; Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ là Viện NCNT Thuỷ sản III. Dự án được thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2023.

Dự án đã thực hiện tiếp nhận: Quy trình ương giống cá Chình hoa trong bể từ giai đoạn giống cấp I lên giống cấp II; Quy trình nuôi thương phẩm cá Chình hoa trong lồng bè. Qua 3 đợt thả cá giống, tốc độ sinh trưởng của cá khá tốt. Cỡ cá thu hoạch bình quân: 50g/con; Tỷ lệ sống trung bình đạt 78%; số lượng thu hoạch: 39.000 con (đạt 97,5% kế hoạch); Khối lượng cá giống thu được: 1.707 kg. Cá Chình hoa sinh trưởng và phát triển bình thường trong vùng nước của Hồ thuỷ điện Tuyên Quang, phù hợp với điều kiện ương nuôi trong bề kín. Cá giống khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, đạt yêu cầu đưa vào nuôi thương phẩm. Công ty TNHH MTV Nhật Nam đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật, tổng số 100 lượt người dân của các xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang đã được tập huấn kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa. Kết thúc tập huấn 100% học viên nắm vững các kỹ thuật cơ bản về ương giống và nuôi cá Chình hoa thương phẩm.

 Với sản lượng cá Chình hoa hiện tại khoảng trên 43 tấn cá thương phẩm Công ty thực hiện bán lẻ và bán buôn tại cửa hàng của Công ty tại Hà Nội, Tuyên Quang. Mở rộng thêm các chuỗi quầy bán buôn, bán lẻ tại các tỉnh lân cận; ký hợp đồng với các nhà hàng khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc và đưa vào siêu thị; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tỉnh, huyện, chính quyền địa phương, thông qua đào tạo, tập huấn, hội thảo, triển khai các hoạt động tư vấn, giúp đỡ các hộ dân nuôi thuỷ sản xây dựng các mô hình nuôi cá Chình, tổ chức ương nuôi cung cấp con giống, tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo cho người dân.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Khá.

Thu Huyền - TTUD

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website