Ngày đăng: Thứ ba, 24/03/2020
Xem với cỡ chữ

TTUD chuẩn bị cho Dự án Nông thôn miền núi tại xã Tân Trào.

Ngày 10/3/2014, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang  (đơn vị chủ trì dự án) đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Trào, huyện Sơn Dương về công tác chuẩn bị cho dự án Nông thôn miền núi được triển khai tại địa phương.

Giới thiệu cho các hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi

 Với mục tiêu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển chăn nuôi gia cầm nhằm cải thiện đời sống, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; Tạo ngành nghề mới cho nhân dân, tận dụng được các phụ phẩm nông nghiệp làm động lực thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển, đẩy nhanh tiến độ phát triển nông thôn mới. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Tuyên Quang kết hợp với đơn vị chuyển giao là Trung tâm giống gia cầm Thụy Phương  chuyển giao quy trình công nghệ chăn nuôi, ấp trứng, thú y phòng bệnh cho gà HA12 đẻ trứng thương phẩm, gà sinh sản hướng thịt, gà Mía lai nuôi thịt, ngan Pháp nuôi thịt, chim bồ câu Pháp tại xã Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang, cụ thể:

- Đào tạo 07 kỹ thuật viên, tham quan và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, ấp trứng, thú y phòng bệnh gà HA12 đẻ trứng thương phẩm, gà sinh sản hướng thịt, gà Mía lai nuôi thịt, ngan Pháp  nuôi thịt, chim bồ câu Pháp để hướng dẫn cho cho 170 hộ dân thuộc vùng dự án.

- Mô hình nuôi gà HA12 đẻ trứng thương phẩm (5.000 con) với quy mô:150- 300con/hộ;  gà sinh sản hướng thịt trống Mía x mái LV(2.000 con mái) với quy mô:100-300con/hộ; gà Mía lai thương phẩm(20.000 con) với quy mô: 200- 400con/hộ; ngan Pháp  (3.000 con) với quy mô: 50- 100con/hộ; chim bồ câu Pháp (100 đôi) với quy mô 20 đôi/hộ để sản xuất con giống và thịt cung cấp cho thị trường.

Trong cuộc họp giữa Lãnh đạo đơn vị chủ trì dự án và lãnh đạo xã Tân Trào đã tiến hành thảo luận. Ông Đỗ Đình Huy - Phó Giám đốc TTƯD, đại diện đơn vị chủ trì dự án đã đề ra các tiêu chí lựa chọn các hộ nông dân có đủ tiềm lực về tài chính, đất đai, nhân lực cũng như có tâm huyết với ngành chăn nuôi để tiến hành các kế hoạch tiếp theo như xây dựng chuồng trại, đào tạo tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và cách phòng bệnh gia cầm để triển khai dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Về phía xã Tân Trào, Ông Viên Tiến Thăng - Bí thư Đảng ủy xã đã thống nhất với các tiêu chí mà đơn vị chủ trì để ra, đồng thời sẽ tiến hành các buổi họp trực tiếp giữa UBND xã với các hộ nông dân tham gia dự án để tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc họp giúp người dân nắm rõ các bước, các quy trình khi dự án được triển khai. 

                                                                                 Hoàng Việt - TTUD

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website