Ngày đăng: Thứ sáu, 28/08/2020
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu đề tài “ Đánh giá cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

 

Chiều 28 – 8, tại sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “ Đánh giá cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Đề tài được thực hiện từ tháng từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 do đồng chí : Hà Trung Kiên, Thạc sĩ - Giám đốc Sở Tài Chính Tỉnh Tuyên Quang làm chủ nhiệm.