Ngày đăng: Thứ tư, 25/03/2020
Xem với cỡ chữ

Đánh giá hồ sơ giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020

 

       Chiều ngày 03/3/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn chuyên ngành - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức họp, đánh giá hồ sơ giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ, truyền thông hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh Tuyên Quang trên các kênh truyền thông đa phương tiện”.
 
        Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện từ năm 2020.
        Mục tiêu của dự án là tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về Sở hữu trí tuệ cho mọi người dân; quảng bá các sản phẩm đặc sản của tỉnh được bảo hộ Sở hữu trí tuệ trên truyền hình, báo điện tử, mạng Internet và mạng xã hội; tạo nên một cộng đồng trực tuyến và trực tiếp góp phần kết nối cung cầu cho các sản phẩm được bảo hộ Sở hữu trí tuệ; nâng cao năng lực chuyên môn của cơ quan quản lý, cán bộ làm công tác quản lý về Sở hữu trí tuệ.

        Dự án “Tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ, truyền thông hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh Tuyên Quang trên các kênh truyền thông đa phương tiện” được thực hiện sẽ góp phần quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương đã được bảo hộ, hỗ trợ kết nối cung - cầu sản phẩm thông qua các công cụ thương mại điện tử, từng bước phát triển sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.
 

    Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website