Ngày đăng: Thứ tư, 31/05/2023
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài "Nguồn tài nguyên cây thuốc làm nguyên liệu và chế biến sản phẩm dược liệu (OCOP) tại chỗ".

Chiều ngày 30/5, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài Đánh giá nguồn tài nguyên cây thuốc làm nguyên liệu và chế biến sản phẩm dược liệu (OCOP) tại chỗ; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững một số loại có giá trị trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

  

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu đề tài

          Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ chủ trì, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt làm chủ nhiệm, thực hiện từ tháng 6-2021 đến tháng 5-2023.

Qua thời gian nghiên cứu, đề tài đã thực hiện được các nội dung: Xây dựng được vườn giống gốc của 10 loài cây dược liệu quý bao gồm: Bảy lá một hoa, Hà Thủ Ô đỏ, Trà hoa vàng đài to, Sâm cau, Lan kim tuyến, Bách bộ, Thiên niên kiện, Khôi nhung, Bình vôi đỏ, Giảo cổ lam. Các cây trong vườn giống gốc có tỷ lệ sống 97% và vẫn đang tiếp tục sinh trưởng tốt; Xây dựng được 1 ha trồng cây Khôi nhung tại huyện Lâm Bình với tỷ lệ trên 95% cây sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình đã cho sản phẩm phục vụ sản xuất thử nghiệm và tiến hành các nghiên cứu khoa học của đề tài; Xây dựng được quy trình sản xuất trà túi lọc Khôi nhung và chuyển giao cho hợp tác xã cộng đồng huyện Lâm Bình để sản xuất thử nghiệm. Bên cạnh đó, đã sản xuất được 3000 hộp trà túi lọc lá Khôi nhung từ nguồn nguyên liệu ngay tại địa bàn huyện Lâm Bình.

Đề  tài đã tham gia tích cực vào việc bảo tồn và phát huy nguồn gen thực vật và dược liệu quý giá của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về nguồn tài nguyên cây dược liệu tại huyện Lâm Bình và gợi mở những ý tưởng về phát triển cây dược liệu trở thành hàng hoá, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài xếp loại Khá.  

BBT - TTUD

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website