Ngày đăng: Thứ sáu, 03/03/2023
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài dự phòng tăng huyết áp.

Sáng ngày 02/3, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực trạng tăng huyết áp và hiệu quả một số giải pháp dự phòng tăng huyết áp tại cộng đồng tỉnh Tuyên Quang”.

 

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu đề tài

Đề tài do Bác sỹ CKII Hoàng Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm chủ nhiệm, thực hiện trong thời gian từ tháng 9-2020 đến 02-2023.

Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng tăng huyết áp tại cộng đồng và thực trạng quản lý, điều trị tăng huyết áp; đề xuất một số giải pháp; xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp can thiệp dự phòng và điều trị tăng huyết áp tại huyện 5, thành phố tỉnh Tuyên Quang.

Sau hơn 2 năm triển khai, đề tài đã nâng cao công tác quản lý tăng huyết áp tại trạm y tế xã, phường đạt tỷ lệ gần 96%; nâng cao kiến ​​thức, thái độ và thực hành của người bệnh về tăng huyết áp đạt hiệu quả 89%. Từ kết quả nghiên cứu, cung cấp bằng chứng về giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm điện, kinh phí và mang lại lợi ích cho người bệnh và gia đình. Đồng thời, nghiên cứu cung cấp được các bằng chng khoa học cho công tác lập chính sách y tế và kế hoạch can thiệp quản lý tăng huyết áp cho các địa phương khác trong và ngoài tỉnh.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Khá.  

BBT - TTUD

       

 

 

 

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website